Tag: quy nhon tourist

4
Th9

QUY NHON TOURIST – Đối tác thuê xe truyền thống của THUÊ XE PHÚ YÊN

Công ty Cổ phần Quy Nhơn Tourist (Quy Nhon Tourist) là một trong những công ty du lịch hàng đầu tại nơi đất võ trời văn Quy Nhơn – Bình Định, Thuê xe Phú Yên đã đồng hành rất nhiều chương trình tour của Công ty tại Quy Nhơn – Phú Yên. Ông Nguyễn Thanh Tân (Giám đốc Quy Nhơn

Read more